pol.is

Wat is …

Pol.is is een app om met een groot aantal deelnemers consensus te vinden voor een complexe onderwerpen. Met behulp van algoritmes wordt op basis van het stemgedrag van deelnemers consensus berekend. Zo worden juist de gemeenschappelijke stellingen zichtbaar.

Het doel van Polis is om een open en constructieve dialoog mogelijk te maken tussen mensen met verschillende standpunten. Door een combinatie van machine learning en menselijke interactie helpt Polis groepen elkaar te begrijpen en punten van overeenkomst te identificeren. Polis kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden, zoals besluitvorming in groepen, publieke betrokkenheid en onderzoek naar de publieke opinie.

In de app kan je stellingen indienen op een open vraag en stemmen op de stelling van andere deelnemers. Dit kan je gedurende de aangegeven periode doen zo veel als je wilt.

Test dialogen

Je kan ons als overheidsorganisaties helpen om je mening te geven over de volgende onderwerpen:

Open Source voor Participatie Apps
Mobiliteit
Test

Waar het voor wordt ingezet?

Pol.is wordt vaak ingezet in het begin van een participatie proces om te peilen welke onderwerpen er spelen onder de burgers. Zo kan je te weten komen over welke stellingen de burgers het eens zijn en hoe die groepen samen gesteld zijn. De stellingen met een hoog consensus gehalte kunnen de basis speerpunten vormen voor het participatie proces.

Het beroemdste voorbeeld van zo’n consensus proces is het Crowdsourcing van regelgeving rondom de taxi service UberX door vTaiwan:

Een mooi onderwerp dichterbij is The Klimarat in Austria een nationale klimaatbijeenkomst gebruikte Polis om nog eens duizenden mensen erbij te betrekken: