Participatie Software Opensource?

Bestudeer de informatie
Beoordeel de stellingen
Stuur je eigen stelling in

Hoe Wat Waarom?

Waarom Open Source

Met digitale participatie gaat om het beïnvloeden van beleid en wetgeving en burgers betrekken bij besluitvorming. Omdat het hier gaat om de stem van mensen en besluiten die hun leven gaan beïnvloeden is het van belang dat het volgens een veilig en transparant proces gebeurd. De eigenschap van opensource kan hier bij helpen, iedereen die dat wil kan de broncode lezen en aanpassingen adviseren. Onafhankelijke specialisten kunnen zo onderzoeken of de code de privacy van de burgers waarborgt en of het digitale proces de uitvoering van de afgesproken stappen kan garanderen.

Een voordeel van opensource is dat je de software zelf kunt beheren de privacy bescherming van de gebruikers heb je dan zelf in de hand.

Dit is cruciaal. Bij commercieel ontwikkelde producten vormen gebruikersgegevens vaak een belangrijke bron van inkomsten voor de ontwikkelaar. Daarnaast is het niet transparant hoe deze data gebruikt en gecombineerd wordt met andere databestanden, en voor welke doeleinden deze informatie vervolgens wordt ingezet.

Links met informatie

Wat vind jij?


Wanneer
Najaar 2023
Voorjaar 2024
Voorjaar 2024
Wat
Het verzamelen van stellingen
Publiceren van stellingen en het verzamelen van reacties
Publicatie Nota van Antwoord op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau